Crew Insurance
Nieuws

  Nieuws

  Anker Crew Insurance en Seacrew bundelen hun krachten

  Anker Crew Insurance en Seacrew gaan in samenwerking doen waar zij goed in zijn: het bedienen van de maritieme werkgever. Hiermee zet Anker Crew Insurance een volgende stap om te komen tot  een geheel van  elkaar aanvullende verzekeringen en diensten voor maritieme werkgevers. Door de samenwerking met Seacrew wordt de aansluiting met een efficiënt werkend en doorontwikkeld bemanningsregistratiesysteem gerealiseerd. Deze aansluiting biedt aanvullende mogelijkheden op het gebied van planning, loonadministratie en ticketing.

  Seacrew
  Seacrew is een Nederlands bedrijf dat sinds 1998 software op de markt brengt specifiek voor de maritieme werkgever. Hierbij richt zij zich op het geautomatiseerd inrichten en stroomlijnen van de administratieve processen rondom crew management, crew planning, crew on board (werk/rust uren) en payroll van bemanningsleden. Daarnaast biedt Seacrew integratie met travel agents. Haar klanten zijn rederijen, haven- en sleepdiensten, on- en offshore bedrijven, baggerij, crewing en manning agents.

  Sjoerd Zijlstra, directeur van Anker over de samenwerking met  Seacrew: ‘Wij zijn er van overtuigd dat deze krachtenbundeling beide partijen zal versterken. En dat deze er voor zorgt dat wij onze maritieme klanten beter van dienst kunnen zijn.”

  Anker
  De geschiedenis van Anker gaat terug tot 1907, toen een aantal noordelijke reders besloot gezamenlijk de mogelijke gevolgen van risico’s te dragen. Zij deden dat op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid; kernwaarden waar Anker nog steeds voor staat. Anker Verzekert heeft twee hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance en Anker Rechtsbijstand. Beide activiteiten vinden hun oorsprong in de maritieme sector.

  Anker Crew Insurance
  Anker Crew Insurance verzekert bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers, zowel in een nationale als internationale context. De verzekeringen bieden oplossingen bij ziekte, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast staat Anker de werkgever bij op gebieden als re-integratie, verzuimpreventie en gegevensverwerking. Distributie (verkoop, advisering en begeleiding) vindt zowel rechtstreeks als via tussenpersonen plaats. Anker heeft een breed netwerk van samenwerkingspartners, zowel in binnen- als buitenland. Zo werkt zij op de Filippijnen nauw samen met AIM (www.aimoncrew.com).

  Anker Crew Insurance and Seacrew join forces

  Anker Crew Insurance and Seacrew are jointly going to do what they are good at: serving maritime employers. This collaboration enables Anker Crew Insurance to take the next step to arrive at a whole set of complementary insurances and services for maritime employers. By cooperating closely with Seacrew, the connection with an efficient working and developed crew registration system will be realized. Joining forces provides additional opportunities in the area of planning, payroll administration and ticketing.

  Seacrew
  Seacrew is a Dutch company which since 1998 has marketed software specifically for the maritime sector. Seacrew focuses on automated setup and streamlining of administrative processes round

  crew management, crew planning, crew on board (work / rest hours) and payroll of crew members. In addition, Seacrew offers integration with travel agents. Its customers include shipping companies, port facilities and towing services, onshore and offshore companies, dredging, crewing and manning agents.

  Sjoerd Zijlstra, managing director of Anker, about the collaboration with Seacrew: ‘We are convinced that this pooling of resources will lead to a strengthening of both parties.  And it will enable us to offer our maritime customers an even better service.

  Anker
  The history of Anker goes back to 1907, when a number of Northern Netherlands shipowners decided to jointly bear the possible consequences of risks. They did so on the basis of trust, commitment and reciprocity, which still represent Anker’s core values. Anker Verzekert has two main activities: Anker Crew Insurance and Anker Rechtsbijstand (legal assistance). Both activities have their origin in the maritime sector.

  Anker Crew Insurance
  Anker Crew insurance provides insurance cover for crew members employed by maritime employers, both in a national and in an international context. The insurance policies provide solutions in case of illness, accidents, occupational disability and death. In addition, Anker provides assistance to the employer in areas such as occupational rehabilitation, prevention of employee absence and data processing. Distribution (sales, provision of advice and guidance) takes place directly as well as through intermediaries. Anker has a broad network of joint venture partners, both in the Netherlands and abroad. For instance, in the Philippines Anker works in close cooperation with AIM (www.aimoncrew.com).

  De Brexit en de Nederlandse Visserij

  Het Verenigd Koninkrijk wil vanwege de Brexit een einde maken aan de London Fisheries Convention. Hierdoor mogen Nederlandse vissers op termijn niet meer vissen in de strook tussen 6 en 12 mijl uit de Britse kust. De gevolgen hiervan voor de Nederlandse visserij vallen weliswaar mee, maar de Nederlandse vissers vrezen dat ze straks ook niet meer mogen vissen in de 200-mijlszone. En dat heeft wel gevolgen voor de Nederlandse visserij.  In een interview met de BBC verklaart de Britse minister van Voedsel en Milieu Michael Gove zijn besluit, waarbij hij onomwonden aangeeft dat de Britten na de Brexit – wanneer ze weer een ‘onafhankelijke kuststaat’ zijn – alleenheerschappij willen over hun 200-mijls exclusieve economische zone.

  Op basis van de afspraken ui het London Fisheries Convention uit 1964 mogen Nederlandse, Ierse, Franse, Belgische en Duitse kotters tussen 6 en 12 mijl uit de Britse kust vissen. Het opzeggen van dit akkoord vanwege de Brexit is een voorspel op wat nog kan komen. Het kan leiden tot het sluiten van een veel groter gebied. Volgens de Europese regels mogen vissers uit alle EU landen de Britse wateren van 12 tot 200 mijl uit de Britse kust bevissen en worden de vangsten van alle vissers aan quota gebonden. De Nederlandse visserij haalt ruim 50% van de vis uit de  200-mijlszone. De Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt heeft een toelichting gegeven op het radiojournaal van de NOS op 4 juli 2017:  “Het is een rampscenario dat op ons afkomt. Ik ben niet van de school: ga maar lekker slapen, het komt wel goed. Voor de Brexit is de visserij een icoonproject. Ze zetten hard door en matigen hun aanpak niet.” Nooitgedagt vreest het ergste voor de Nederlandse visserij. “Familiebedrijven in de kleine kottervisserij zullen net als in de koopvaardij uit het Nederlandse beeld verdwijnen.”

  Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt wil een eventueel verbod op vissen in de 200-mijlszone voorkomen door heel veel bekend te maken van wat de gevolgen hiervan zijn. De Europese onderhandelaars moeten op de hoogte zijn hiervan tijdens de Brexit onderhandelingen. De voorzitter heeft een Brexit team samengesteld van samenwerkende trawlers en kotters. Ook wordt er samengewerkt in de European Fisheries Alliance (EUFA).

  Bron: Vissersbond en Maritiem Nederland

   
   
   

  Postadres

  Anker Verzekeringen n.v.
  Postbus 8002 
  9702 KA Groningen - The Netherlands
  Nr Chamber of Commerce 02078166

  Volg ons op

  Telefoon

  +31 50 520 97 79

  E-mail

  crewinsurance@anker.nl 

  Routebeschrijving

  Route via Google Maps

  Login
  Mijn Anker

  Enter your username and password here in order to log in on the website: