Marbo

Marbo ondersteunt werkgevers in de maritieme sector bij verzuimbegeleiding en uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Vanaf 1 januari 2015 is Marbo een samenwerking aangegaan met het re-integratiebedrijf Keerpunt te Hilversum. Samen bieden zij u een optimale dienstverlening afgestemd op de maritieme sector. De focus ligt hierbij niet alleen op de eerste 2 jaren van het verzuim, maar ook op de 10 jaar daarna bij eventuele toerekening van de WGA-schadelast.

De medewerkers van Keerpunt zijn uitstekend op de hoogte van de (uitvoering van de) Wet verbetering poortwachter en hebben een uitgebreid netwerk van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven en organisaties ter bevordering van het herstel van uw zieke werknemer. Verder kunt u bij Keerpunt terecht voor onder andere scheepvaartkeuringen, Preventieve Medische Onderzoeken, werkplekonderzoeken en  verschillende interventies die u tijdens het verzuim van uw werknemer verplicht bent in te zetten.

Keerpunt werkt zonder winstoogmerk en sluit daardoor prima aan op de uitgangspositie van Marbo, waarin de dienstverlening centraal staat. Bij Marbo zijn ruim 150 werkgevers uit de maritieme sector aangesloten.

Dienstenpakket

U heeft de keuze uit drie abonnementen:

 • Abonnementen

  Aansluitabonnement à € 22,50

  Dit abonnement is interessant voor grote werkgevers die zelf het casemanagement uitvoeren. Vergoedingen voor contactmomenten, losse verrichtingen, interventies en de inzet van de bedrijfsarts zijn niet in het abonnementstarief inbegrepen, zie verder onder de button “Inhoud abonnementen” . Wel het verzuimsysteem van I-Signaal. Dit is een online systeem voor het registreren, volgen en managen van verzuim.

  Startersabonnement à € 70,00

  Dit abonnement is interessant voor werkgevers met veelvuldig kort verzuim. In dit tarief zijn intensieve verzuimbegeleiding en consulten van een bedrijfsarts in de eerste zes weken inbegrepen. Daarna op basis van verrichtingen tegen het geldende uurtarief, zie verder onder de button “Inhoud abonnementen” . Verder maakt het verzuimsysteem van I-Signaal deel uit van het abonnement. Dit is een online systeem voor het registreren, volgen en managen van verzuim. 

  Full Service abonnement à € 99,00

  Met dit abonnement worden werkgevers zoveel als mogelijk ontzorgd. In dit tarief zijn alle kosten voor de casusbegeleiding in het kader van de Wet verbetering poortwachter en de kosten van de bedrijfsarts inbegrepen, zie verder onder de button “Inhoud abonnementen”. Verder maakt het verzuimsysteem van I-Signaal deel uit van het abonnement. Dit is een online systeem voor het registreren, volgen en managen van verzuim. 

Voor alle abonnementen geldt dat Marbo de werkzaamheden die in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet door een gecertificeerde arbodienst of geregistreerde bedrijfsarts moeten worden uitgevoerd, uitbesteedt aan de door Keerpunt gecontracteerde bedrijfsartsen. Keerpunt beschikt over de wettelijk verplichte Arbodienst-certificering en de bedrijfsartsen van het netwerk zijn ingeschreven in het erkende specialistenregister.

Alle tarieven zijn per medewerker per jaar en exclusief BTW.

Voor een totaaloverzicht van het dienstenpakket, kijk bij downloads.

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen - The Netherlands
Nr Chamber of Commerce 02078166

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 79

E-mail

crewinsurance@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: